Politica de confidențalitate.

Politica de confidențialitate și protecția datelor cu caracter personal

A – INFORMAȚII GENERALE

Această Politică de confidențialitate și protecție a datelor cu caracter personal („Politica”) descrie modalitățile în care noi, ASOCIAȚIA DRAGOMIR HOUSE, procesăm informațiile aduse la cunoștința noastră, incluzând datele cu caracter personal care sunt colectate prin intermediul acestui website (www.asociatiadragomirhouse.ro) atunci când acesta este utilizat de dumneavoastră.

Prin utilizarea acestui website, sunteți de acord cu colectarea și utilizarea informațiilor dumneavoastră personale (în cazul în care acestea sunt furnizate) în conformitate cu această politică.

În cazul în care nu sunteți de acord cu termenii prevăzuți de această politică de confidențialitate și cu furnizarea datelor cu caracter personal, nu utilizați acest website sau serviciile oferite de acesta.

Pentru a urmări mai ușor informațiile disponibile pe site-ul nostru, ne putem referi la ASOCIAȚIA DRAGOMIR HOUSE, folosind termenii „Asociația”, ”Dragomir House”, „Căminul”, „Așezământul pentru persoane vârstnice”, „noi”, „nostru”, „noastră”, etc, iar la dumneavoastră folosind termenii „utilizator” sau „vizitator” al site-ului.

ASOCIAȚIA DRAGOMIR HOUSE are sediul în Oraș Popești-Leordeni, str. Eclipsei, nr. 13, jud. Ilfov, identificată prin C.U.Î. 30325632 și este o asociație acreditată de Ministerul Muncii, Familiei, Protecție Sociale și Persoanelor Vârstnice pentru a acorda servicii sociale, respectiv pentru a desfășura activități specifice căminelor de bătrâni și ale căminelor pentru persoane aflate în incapacitate de a se îngriji singure.

Totodată, ASOCIAȚIA este persoană juridică responsabilă de prelucrarea datelor cu caracter personal pe care le colectăm direct de la dumneavoastră sau din alte surse, ca urmare a accesării și vizualizării informațiilor existente pe site de către dumneavoastră. În colectarea acestor date, ASOCIAȚIA acționează în calitate de operator de date cu caracter personal și, prin lege, suntem obligați să vă furnizăm, în mod transparent, informații despre noi, tipurile de date personale pe care le colectăm, modul în care utilizăm informațiile, cui îi sunt transmise datele, precum și drepturile și opțiunile pe care le aveți cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal.

De asemenea, pentru ca datele dumneavoastră să fie prelucrate în siguranță, am depus toate eforturile să implementăm măsuri rezonabile pentru a proteja informațiile dumneavoastră personale, iar prin prezenta politică descriem măsurile pe care le luăm pentru a asigura securitatea informațiilor și cum ne puteți contacta în legătură cu punerea în practică a protecției datelor și pentru a vă exercita drepturile.

www.asociatiadragomirhouse.ro este website-ul oficial al ASOCIAȚIEI, oferind utilizatorilor, prin secțiunile create, informații în legătură cu activitățile desfășurate de noi, despre locațiile unde ne desfășurăm activitatea, despre serviciile acordate și costurile acestora, mărturii ale beneficiarilor și aparținătorilor acestora, despre condițiile de cazare și îngrijire medicală în Cămin și alte informații despre noi, inclusiv posibilitatea de a comunica în mod eficient cu noi prin intermediul website-ului (formularul de contact).

În general, intenția noastră este de a colecta datele cu caracter personal care sunt furnizate în mod voluntar de către vizitatorii website-ului nostru și care sunt necesare pentru a putea oferi acces la informații privind activitatea noastră.

Vă rugăm să citiți cu atenție această Politică pentru a afla mai multe informații despre modul în care procesăm informațiile aduse la cunoștința noastră, incluzând datele cu caracter personal care sunt colectate prin intermediul acestui website atunci când acesta este utilizat de dumneavoastră.

Politica noastră de confidențialitate și de protecție a datelor cu caracter personal se aplică oricărui vizitator al site-ului ASOCIAȚIEI (www.asociatiadragomirhouse.ro).

ASOCIAȚIA se angajează să respecte prevederile Regulamentului UE 679/2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date prin luarea unor măsuri tehnice și organizatorice adecvate, destinate să pună în aplicare în mod eficient principiile de protecție a datelor:

Legalitate, echitate și transparență: prelucrăm datele dumneavoastră legal și corect, suntem întotdeauna transparenți în privința informațiilor pe care le utilizăm, iar dumneavoastră sunteți informat corespunzător.

Controlul vă aparține: în limitele legii, vă oferim posibilitatea de a examina exactitatea datelor personale, actualiza sau șterge datele pe care le-ai împărtășit cu noi și de a vă exercita celelalte drepturi.  

Integritatea datelor și limitarea scopului: utilizăm datele numai în scopurile descrise la momentul colectării sau în noi scopuri compatibile cu cele inițiale, scopurile noastre respectând, în toate cazurile, legislația în vigoare. Luăm măsuri rezonabile pentru a ne asigura că datele personale sunt corecte, complete și actualizate.

Securitate: am implementat măsuri rezonabile de securitate și criptare, astfel încât să vă protejăm cât mai bine informațiile. Cu toate acestea, vă rugăm să rețineți faptul că niciun site web, nicio aplicație și nicio conexiune la internet nu este complet sigură.

B – CATEGORIILE DE DATE CU CARACTER PERSONAL PRELUCRATE

Puteți utiliza o anumită parte a site-ului nostru fără a dezvălui date cu caracter personal, prin simpla vizitare a acestuia.

Dumneavoastră veți decide dacă doriți să interacționați cu website-ului nostru și să continuați orice acțiune care solicită furnizarea de date cu caracter personal, respectiv să completați formularul de contact disponibil în secțiunea „Contact” din pagina principală, în vederea transmiterii mesajelor/ solicitărilor/ sesizărilor dumneavoastră prin intermediul acestui formular.

Pentru realizarea acestui scop, este necesară furnizarea următoarelor date cu caracter personal în formularele de contact de la rubrica „Trimite un mesaj scris”: numele, adresa de e-mail, numărul de telefon și orice alte date cu caracter personal pe care le introduceți voluntar direct în caseta destinată mesajului.

Furnizarea informațiilor cu caracter personal prin intermediul formularului nostru de contact nu este o cerință contractuală, dar totuși rețineți că acestea sunt obligatorii, deoarece avem nevoie de aceste informații pentru a respecta sau a răspunde solicitărilor primite. Alte date sau informații cu caracter personal pe care ni le furnizați la completarea formularului de contact sunt la alegerea dumneavoastră.

Nefurnizarea oricăreia dintre informațiile și datele cu caracter personal solicitate poate conduce la imposibilitatea contactării și transmiterii mesajelor/solicitărilor/sesizărilor dumneavoastră prin intermediul website-ului.

Suplimentar față de datele cu caracter personal și modalitățile de colectare descrise mai sus, colectăm date și din alte surse, așa cum este valabil pentru cele mai ulte dintre site-urile web. Astfel, website-ul www.asociatiadragomirhouse.ro colectează automat anumite informații și le stochează în fișierele jurnal, prin modulele Cookie sau alte tehnologii similare (web beacons, web server logs, s.a). Acestea sunt date statistice referitoare la acțiunile și tiparele de navigare ale utilizatorilor noștri, și nu identifică direct o anumită persoană.

Aceste date includ: adresele IP (Protocol Internet), locația geografică a computerului sau a dispozitivului, tipul de browser, sistemul de operare și alte informații despre vizitarea acestui website, de exemplu paginile vizualizate, anunțurile pe care ați dat click. Adresa dumneavoastră IP poate fi, de asemenea, utilizată pentru a diagnostica problemele cu serverul nostru, pentru a administra acest site, pentru a analiza tendințele, pentru a urmări navigarea unui utilizator pe site și pentru a ne ajuta să înțelegem preferințele vizitatorilor și nevoile acestora.

Cookie-urile și alte tehnologii similare ne ajută să îmbunătățim website-ul și să oferim un conținut mai bun și personalizat. Pentru mai multe informații despre utilizarea cookie-urilor pe website, vă rugăm să consultați Politica de administrare a modulelor cookie disponibilă pe website-ul nostru. :: Vezi Politica cookie ::

De asemenea, pe website-ul www.asociatiadragomirhouse.ro puteți întâlni legături/ link-uri către alte website-uri pentru informarea dumneavoastră și pe care ASOCIAȚIA nu le controlează (de ex.: www.google.com, www.youtube.com, www.facebook.com, s.a). Aceste website-uri pot funcționa independent de website-ul nostru și pot avea propriile notificări, declarații sau politici de confidențialitate. Vă recomandăm să le analizați înainte de a trimite orice informații personale acestor website-uri, pentru a înțelege cum pot fi procesate datele personale în legătură cu aceste website-uri conectate. Nu suntem responsabili pentru conținutul website-urilor care nu ne aparțin sau care nu sunt gestionate de noi, pentru politicile sau practicile de confidențialitate ale altor operatori de date sau pentru modul în care website-urile acestora își gestionează datele, sau pentru serviciile terțelor părți.

C – SCOPURILE PRELUCRĂRII

ASOCIAȚIA prelucrează datele cu caracter personal colectate prin intermediul website-ului www.asociatiadragomirhouse.ro în următoarele scopuri:

 • Informarea utilizatorilor, prin afișarea unui conținut relevant pentru evidențierea și promovarea activităților desfășurate de ASOCIAȚIE pentru persoanele vârstnice găzduite;
 • Efectuarea demersurilor înainte de încheierea unui contract între ASOCIAȚIE și client (spre exemplu: corespondența asociație – utilizatori prin intermediul mijloacelor de comunicare pentru demersuri antecontractuale, respectiv în scopul de a le aduce la cunoștință informații despre activitățile și serviciile promovate de noi pe website în vederea încheierii cu Asociația a unui contract pentru acordarea de servicii sociale);
 • Contactarea ASOCIAȚIEI prin intermediul formularului de Contact și soluționarea/ formularea răspunsului la solicitările/ reclamațiile sau sesizările utilizatorilor formulate online prin intermediul formularului de contact.
 • Comunicarea telefonică a utilizatorilor cu ASOCIAȚIA, prin intermediul casetelor de apelare rapidă disponibile pe site;
 • Pentru a diagnostica sau remedia probleme tehnice de funcționare a website-ului.
 • Pentru îndeplinirea obligațiilor legale ale ASOCIAȚIEI în legătură cu accesarea și/sau prestarea serviciilor promovate pe site (emitere facturi fiscale, înregistrarea financiar-contabilă, efectuarea activităților de gestiune economică, financiară și/sau administrativă a ASOCIAȚIEI).
 • În scop de arhivare a documentelor, atât în format fizic, cât și electronic.
 • În vederea îmbunătățirii experienței oferite pe site, analizarea comportamentului utilizatorilor care accesează website-ul, prin folosirea de cookies, cu scopul de a furniza un conținut general sau particularizat și de oferte adaptate intereselor sau preferințelor de consum ale utilizatorilor.
 • Pentru soluționarea oricăror sesizări/ plângeri/ solicitări ale persoanelor vizate, precum și pentru constatarea sau revendicare unui drept în instanță, soluționarea litigiilor sau investigațiilor în care ASOCIAȚIA este parte.

 

D – TEMEIURILE PRELUCRĂRII

Temeiul legal al prelucrarii datelor cu caracter personal conform scopurilor mai sus indicate este:

 • Prelucrarea datelor dumneavoastră este necesară pentru executarea unui contract la care dumneavoastră, în calitate de persoană vizată, sunteți parte, sau pentru a face demersuri la cererea dumneavoastră înainte de încheierea unui contract, conform prevederilor art. 6 alin. 1 lit b din Regulamentului UE 679/2016 (în ceea ce privește menținerea comunicării și răspunsul la solicitările adresate de utilizatori prin intermediul site-ului nostru cu privire la accesarea serviciilor prestate de noi, respectiv demersurile pre-contractuale la cererea clientului sau pentru a furniza informații despre serviciile prestate și promovate pe site, furnizarea datelor dumneavoastră cu caracter personal este necesară pentru executarea contractului, refuzul furnizării datelor poate avea drept consecință imposibilitatea derulării raporturilor contractuale).
 • Prelucrarea este necesară în vederea îndeplinirii unei obligații legale care îi revine operatorului, conform prevederilor art. 6, alin.1, lit. c) din Regulamentul UE 679/2016 (în ceea ce privește operațiunile de înregistrare în evidențele contabile ale Asociației conform normelor fiscale, obligația de a răspunde la solicitările/ reclamațiile utilizatorilor transmise prin intermediul website-ului, respectarea obligațiilor de arhivare).
 • Prelucrarea este necesară în scopul interesului legitim de a îmbunătăți permanent experiența dumneavoastră pe site, pentru securitate (pentru a păstra acest website securizat împotriva fraudei și altor activități ilegale) și protejarea drepturilor și intereselor ASOCIAȚIEI și ale partenerilor colaboratori, conform prevederilor art. 6, alin. 1, lit. f) din Regulamentul UE nr. 679/2016.

Furnizarea datelor în acest scop nu este obligatorie, refuzul furnizării datelor nu va avea urmări negative pentru dumneavoastră. 

 

E – DURATA PRELUCRĂRII DATELOR CU CARACTERPERSONAL

ASOCIAȚIA prelucrează datele dumneavoastră cu caracter personal doar pe durata necesară pentru îndeplinirea scopurilor de prelucrare mai sus menționate, iar ulterior pentru respectarea cerințelor legale în vigoare și pentru protejarea drepturilor legale și a intereselor Asociației și ale persoanelor vizate (utilizatorii website-ului).

Informațiile colectate de cookies sunt stocate timp de 12 luni, în vederea realizării de analize și rapoarte legate de performanța website-ului. Ele vor fi șterse ulterior acestei perioade.

 

F – TRANSMITEREA/ DEZVĂLUIREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

Pentru îndeplinirea scopurilor de prelucrare, ASOCIAȚIA poate dezvălui datele dumneavoastră cu caracter personal către parteneri, către terțe persoane sau entități care sprijină desfășurarea activității noastre prin intermediul website-ului precum: furnizori de servicii IT (mentenanță, dezvoltare software, găzduire web), furnizorii de servicii de contabilitate, de arhivare în format fizic/electronic, de servicii juridice, alte companii cu care putem dezvolta programe comune de ofertare pe piață a serviciilor noastre, precum și la solicitarea organelor fiscale, judiciare sau a altor autorități competente de control ale statului, în baza și limitele prevederilor legale și ca urmare a unor cereri expres formulate.

Putem transmite datele și altor părți având consimțământul sau potrivit instrucțiunilor dumneavoastră.

Ne vom asigura, în limite rezonabile, că datele dumneavoastră nu părăsesc Spațiul Economic European, însă, în măsura în care vom transfera date către state din afara SEE, ne vom asigura, în toate cazurile, că transferurile sunt legitime, având la bază consimțământul dumneavoastră explicit sau alt temei legal.

 

G – DREPTURILE DUMNEAVOASTRĂ

 • Dreptul de a solicita accesul la datele dumneavoastră cu caracter personal: dreptul de a obține, de la ASOCIAȚIE, la cerere și în mod gratuit, confirmarea faptului că datele dumneavoastră cu caracter personal sunt sau nu sunt prelucrate de către ASOCIAȚIE și dreptul de a fi informat cu privire la respectiva prelucrare;
 • Dreptul de a rectifica datele dumneavoastră cu caracter personal: dreptul de a obține de la ASOCIAȚIE rectificarea datelor dumneavoastră cu caracter personal incorecte/incomplete;
 • Dreptul de a șterge datele dumneavoastră cu caracter personal:dreptul de a obține de la ASOCIAȚIE ștergerea datelor dumneavoastră cu caracter personal, însă în acest caz nu veți mai putea accesa informații pe baza contului de utilizator. Acest drept nu va putea fi exercitat în măsura în care ASOCIAȚIA are obligația conform legii să păstreze și să proceseze anumite date cu caracter personal, de exemplu în cazul înregistrării operațiunilor contabile. Datele pot fi șterse în următoarele situații:
  • acestea nu mai sunt necesare pentru îndeplinirea scopurilor pentru care au fost colectate sau prelucrate;
  • în cazul în care este retras consimțământul și nu există niciun alt temei juridic pentru prelucrare;
  • în cazul în care vă opuneți prelucrării și nu există motive legitime care să prevaleze;
  • în cazul în care datele cu caracter personal au fost prelucrate ilegal
  • în cazul în care datele cu caracter personal trebuie șterse pentru respectarea unei obligații legale;
  • datele cu caracter personal au fost colectate în legătură cu oferirea de servicii ale societății informaționale conform dreptului Uniunii sau dreptului intern sub incidența căruia se află operatorul.
  • Dreptul de a restricționa prelucrarea: dreptul de a obține de la ASOCIAȚIE restricția de prelucrare, în următoarele cazuri:
 1. (i) acuratețea datelor cu caracter personal este contestată de dumneavoastră.
 2. (ii) procesarea este nelegală și prin urmare, vă opuneți ștergerii datelor cu caracter personal, solicitând în schimb restricționarea prelucrării.
 3. (iii) ASOCIAȚIA nu mai are nevoie de datele dumneavoastră cu caracter personal, dar dumneavoastră solicitați aceste date pentru stabilirea, exercitarea și apărarea unor pretenții legale.

Aveți dreptul de a vă opune în orice moment, în mod gratuit și fără nicio justificare ca datele dumneavoastră cu caracter personal să fie prelucrate în scop de reclamă, marketing și publicitate sau să fie dezvăluite unor terți într-un asemenea scop.

 • Dreptul la portabilitatea datelor, respectiv dreptul de a primi datele cu caracter personal printr-o modalitate structurată, folosită în mod obișnuit și într-un format ușor de citit, precum și dreptul ca aceste date să fie transmise de către ASOCIAȚIE către alt operator de date, în măsura în care sunt îndeplinite condițiile prevăzute de lege;
 • Dreptul la opoziție reprezintă dreptul ca în orice moment, din motive legate de situația dumneavoastră particulară, să vă opuneți prelucrării datelor în temeiul interesului legitim, cu excepția cazului în care ASOCIAȚIA are motive legitime și imperioase care justifică prelucrarea și care prevalează asupra intereselor, drepturilor și libertăților persoanelor vizate sau atunci când scopul prelucrării este constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept în instanță;  
 • Dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale automate reprezintă dreptul de a nu fi subiectul unei decizii luate exclusiv pe baza unor activități de prelucrare automate, inclusiv crearea de profiluri, care produce efecte juridice sau vă afectează în mod similar într-o măsură semnificativă;
 • Dreptul de a retrage oricând consimțământul dat în vederea încetării prelucrării datelor care se bazează pe consimțământul dumneavoastră. Retragerea nu va afecta legalitatea prelucrării efectuate pe baza consimțământului acordat înainte de retragere.
 • Dreptul de a depune o plângerela autoritatea de supraveghere sau instanțelor competente, atunci când considerați că datele cu caracter personal sunt prelucrate în mod nelegal de către ASOCIAȚIA DRAGOMIR HOUSE. Drepturile mai sus menționate sunt expres prevăzute în Regulamentul (UE) 679/2016 pentru protecția persoanelor fizice cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date.

 

H – CUM PROTEJĂM DATELE CU CARACTER PERSONAL

ASOCIAȚIA pune în aplicare măsuri de siguranță administrative, tehnice, organizatorice și fizice pentru a proteja datele dumneavoastră cu caracter personal împotriva distrugerii accidentale, ilegale sau neautorizate, pierderii, alterării, accesării, comunicării sau utilizării în alte scopuri. Facem tot posibilul pentru a păstra datele dumneavoastră în siguranță. Utilizăm protocoale sigure pentru comunicare și transfer de date (cum ar fi HTTPS), folosim anonimizarea și pseudonimizarea acolo unde este cazul. Monitorizăm sistemele noastre pentru posibile vulnerabilități și atacuri.

Însă, chiar dacă facem tot posibilul, nu putem garanta că transmisiile de date pe Internet pot fi 100% sigure. În consecință, nu putem asigura sau garanta securitatea informațiilor pe care le transmiteți și înțelegeți că orice informație pe care o transferați către noi, se face pe propriul dumneavoastră risc. Cu toate acestea, folosim măsuri de securitate a website-ului în conformitate cu cele mai bune practici pentru a proteja site-ul web, e-mailurile și listele de corespondență.

De asemenea, suntem conștienți că pot apărea incidente de utilizare greșită sau incursiuni neautorizate de program. În aceste situații, obiectivele noastre sunt de a izola cât mai rapid problema, pentru a asigura sau restabili funcționalitatea corespunzătoare și pentru a minimiza neplăcerile utilizatorilor noștri. Dacă este necesar, vom informa autoritățile competente cu privire la încălcările de securitate a datelor. Vom face tot ce putem în mod rezonabil pentru a preveni încălcarea securității și pentru a asista autoritățile în cazul în care vor apărea încălcări.

 

I – ACTUALIZAREA POLITICII NOASTRE

Conținutul acestei Politici poate fi actualizat periodic, prin republicarea versiunii revizuite în pagina pe care o vizualizați la acest moment. În cazul unor modificări semnificative, vă vom informa despre acestea prin note de informare ușor vizibile postate pe website-ul nostru, indicând la începutul documentului când a fost făcută cea mai recentă actualizare. Versiunea revizuită intră în vigoare la data publicării pe website. Responsabilitatea de a verifica conținutul acestei pagini pentru a fi la curent cu cea mai recentă versiune a acestui document vă revine în totalitate.

 

J – CUM NE PUTEȚI CONTACTA

Daca aveți întrebări sau comentarii despre prezenta Politica de confidențialitate privind prelucrarea datelor cu caracter personal, dacă doriți să vă exercitați drepturile sau să actualizăm datele cu caracter personal pe care le deținem despre dumneavoastră, vă rugăm să ne scrieți la sediul Asociației din Orașul Popești-Leordeni, str. Eclipsei. Nr.13, jud Ilfov, ori prin e-mail, la adresa: office@asociatiadragomirhouse.ro.

Datele de contact ale Autorității Naționale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal: București, Bdul G-ral Gheorghe Magheru, nr. 28-30, sector 1, cod poștal 01036, web: www.dataprotection.ro, e-mail: anspdcp@dataprotection.ro.  

Datele de contact ale responsabilului nostru pentru prelucrarea datelor:

Tel: 0727 923 915

Email: office@asociatiadragomirhouse.ro

Versiune publicată la data de: 26 iulie 2021